Връщане и замяна

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на която Клиента или посочено от него трето лице (различно от куриера), е приел/о и физически владее стоката. Клиентът може да попълни и изпрати формуляр за упражняване право на отказ на електронен адрес office@hamilion.com , да заяви това свое желание на телефон или чрез друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт или електронен адрес. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиента да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). При упражняването право на отказ, стоката трябва да бъде върната без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Клиента е информирал "Атлекс" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Клиента изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр.София, жк. Овча Купел, ул. Любляна11 или на посочения от "Атлекс" ЕООД офис на куриера, в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост:
- дрехата не е носена, прана, гладена, скъсана или третирана по какъвто и да е начин ,запазени са всички етикети(ако е имало такива), опаковка (ако е имало такава)
- детската играчка няма следи от употреба, не е надраскана или счупена , опаковката е запазена и здрава.

В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора, "Атлекс" ЕООД възстановява всички суми, получени от клиента. Възстановяването на сумата става по същия начин на плащане на първоначалната трансакция, избрана от Клиента.

Преките разходи по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

Рекламация

Клиентът има право на рекламация при констатирани липси, дефекти, повреди или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката.

Рекламацията при констатирани липси, дефекти, повреди и явни несъответствия Клиента може да предяви по един от следните начини:
- чрез попълване и изпращане на Формуляр за рекламация на електронен адрес office@xamilion.com
- чрез обаждане на телефон .
Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на "Атлекс" ЕООД.


Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.
При предявяване на рекламация клиента може да претендира за:
- Възстановяване на заплатената сума;
- Замяна на стоката с нова;
- Отбив от цената;


При предявяване на рекламация, представител на "Атлекс" ЕООД може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на "Атлекс" ЕООД.

Разходите по възстановяване на липсваща стока и/или замяната на повреден продукт са за сметка на "Атлекс" ЕООД.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можем чрез преговори да уредим доброволно отношенията си или можете да ползвате сайта за онлайн решаване на спорове или комисия за защита на потребителите.